ปปช.สุรินทร์เฝ้าระวังใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลโครงการให้ประชาชนทราบ

95

ปปช.จังหวัดสุรินทร์ ได้แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการ การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งทาง ปปช.สุรินทร์ ได้นำเรื่องเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จากเงินงบประมาณ (ห้าร้อยล้านบาท) คงจะใช้ประมาณ (สองร้อยสามสิบหกล้านบาท)วันนี้(20 ธ.ค.2562)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งทางรัฐบาลให้งบมา (ห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งทาง ปปช.จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเรื่องเสนอไปยัง นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แล้วนายศุภชัย ไชยหงส์ ผู้อำนวยการ ปปช.จังหวัดสุรินทร์ บอกว่า ได้นำเรื่องเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณที่ทางรัฐบาลได้ให้กับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ (ห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งทาง ปปช.จังหวัดสุรินทร์ คงจะใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเพียง (สองร้อยสามสิบหกล้านบาท) ซึ่งทาง ปปช.จังหวัดสุรินทร์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่นสำนักงานจังหวัดฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนทราบ ซึ่งโครงการต่างๆ ทาง ปปช.สุรินทร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ข่าว/ภาพ: kungsurin / yingsurin