แข่งทักษะนักเรียนอาชีวะคึกคัก ‘เทคโนมีนบุรี’ จัดเต็ม คัดยอดฝีมือสู่ระดับชาติ

25

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ได้รับมอบหมายจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาช่าวยนต์) ประจำปี 2563 กลุ่มกรุงเทพมหานคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกมีเยาวชนมากกว่า 10 แห่งเข้าร่วมฝึกทักษะ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาช่าวยนต์) ประจำปี 2563 กลุ่มกรุงเทพมหานครมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาอาชีวะเอกชน ที่มีสถาบันการศึกษามากกว่า 400 แห่งกระจายการแข่งขันทั่วทุกภาคประเทศ

ปรวี ศรีสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยมีนบุรีโปลีเทคนิค และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย

นายปรวี ศรีสง่าผู้อำนวยการวิทยาลัยมีนบุรีโปลีเทคนิค และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะชีพ เป็นการฝึกทักษะช่างฝีมือของเยาวชนอาชีวะศึกษา โดยใมนสาขาช่างยนต์มีนักเรียนเข้าแข่ง 15 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมอาชีวะศึกษาและภาคเอกชนที่ได้ส่งกรรมการฯและอุปกรณ์สนับสนุนการแข่งขัน

ด้านดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวในระหว่างการเปิดการแข่งขันว่า การแข่งขันการฝึกทักษะเยาวชน นักเรียนอาชีวะเป็นพลังสร้างชาติ ที่จะช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ก้าวไปในเวทีโลกอย่างสง่างามได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย

‘สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนอาชีวะที่จะต้องช่วยกัน เพราะประเทศยังขาดช่างที่มีฝีมือ มีคุณภาพจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่า ในวันนี้คนที่เรียนสายอาชีพ มีงานทำ มีคุณค่า และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ’ดร.อดิศร กล่าว

นายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวะฯกล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพดำเนินมา เป็นครั้งที่ 34 กระจายทั่วประเทศ ในต่างจังหวัดที่มีการแข่งขัน ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคน แต่ในกรุงเทพฯไม่สามารถจัดรวมกันได้ ด้วยปัญหาหลายอย่าง จึงแยกกันจัดในแต่ละสาขา แต่ก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน

‘การที่เรามีแข่งไม่ได้แข่งกับเพื่อน ไม่ได้แข่งชิงลำดับที่ 1 2 3 แต่เป็นการแข่งขันกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นการแข่งกับตัวเอง แข่งตามกติกา ด้วยความรัก ความสามัคคี และความเป็นเพื่อนกัน’ นายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวะฯ กล่าว