นายอำเภอปราสาทพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลและร่วมรณรงค์ลดการเผาอ้อยช่วยลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน

29

วันนี้(3 ก.พ.2563) ที่ห้องประชุมบริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัด นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ สัญจรประชุมประจำเดือน เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล และเพิ่มความเข้มข้นรณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อย ช่วยลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมเพิ่มมาตรการจูงใจ ถ่างราคารับซื้อระหว่างอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ให้กว้างขึ้นโดยมีนายสมบูรณ์ จาตุรชาต  ผจก.ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ พร้อมกับ นายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ของบริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมกับได้พูดถึงที่มาของบริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัด ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลได้ตระหนักถึงปัญหาและหาวิธีการแก้ไขถึงผลกระทบอย่างมหาศาลที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนิยมเผาอ้อยก่อนตัด หรือที่เรียกว่า “อ้อยไฟไหม้”

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และนายสมบูรณ์ จาตุรชาต  ผจก.ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ได้พานายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชม ภายในโรงงานถึงขบวนการวิธีผลิต พร้อมทั้งได้เดินทางไปร่วมกันไปไร่อ้อยและร่วมกันตัดอ้อย พร้อมกับประชาสัมพันธ์รณรงค์เกษตรกรชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อย ช่วยลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องพ.ต.อ.วิทวัส  แสงสว่างสถิตย์  ผกก.สภ.ทุ่งมน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจรับนโยบายทางผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้มีการหยุดเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง mp 2.5 และช่วยลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน

นายสมบูรณ์ จาตุรชาต  ผจก.ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาในส่วนของความร่วมมือระหว่างโรงงานน้ำตาลด้วยกัน คือ การรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงผลเสียจากการเผาอ้อย ทั้งในระดับปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีมาตรการจูงใจในเรื่องของราคารับซื้อเพื่อเพิ่มช่องว่างราคาระหว่างอ้อยไฟไหม้และอ้อยสด พร้อมกับช่วยกันรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ไม่เผาอ้อยเพียงแค่หวังว่า ตัดอ้อยได้ง่ายขึ้น แต่ก่อปัญหามากมายโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยนายตฤณ เกษมรักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กล่าวถึง ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่เพียงต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการชาวไร่อ้อยมีจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย อันเป็นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้คิดหาวิธีการและแนวทางการป้องกันภัยบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนและชาวไร่อ้อยปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดบนท้องถนน โดยได้ติดตั้งป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่นทางโค้ง ทางขึ้นสะพาน ฯลฯ เพื่อให้รถที่สัญจรไปมาได้พึงระวัง พร้อมทั้งให้ผู้ที่ขับรถบรรทุกอ้อย ขนส่งมาส่งโรงงานน้ำตาล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ให้นำสายสเตย์รัดอ้อยให้แน่นทุกครั้งก่อนออกเดินทาง พร้อมกันนี้ได้ห้ามบรรทุกสูงเกิน 3.60 เมตร ถ้าเกินจะเข้าโรงงานไม่ได้และจะโดนปรับ ให้ติดผ้าแดง ผ้าไวนิ่ง และไฟเตือนติดท้ายรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และที่สำคัญคือรถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงน้ำตาลสุรินทร์ทุกครั้งก่อยออกจากโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ร่วมถนน

ภาพ/ข่าว: kungsurin / yingsurin