คณะครูและนักเรียนถือป้ายส่งกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงผู้ติดเชื้อในไทย

175

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 08.00 น. จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า แพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางประเทศ บางพื้นที่ถึงขั้นปิดประเทศ จนลืมนึกถึงมนุษยชาติ ซึ่งประเทศไหนที่ประสบปัญหาเราน่าจะเข้าไปช่วย แต่สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงเปิดรับชาวจีน และล่าสุดคนไทย 144 คน พร้อมกับได้กักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อความปลอดภัย ไม่มีเชื้อแพร่ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ที่โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หลังจากทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จสิ้น นายสรวิศณ์  นพพงศ์สิริเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประกาศและแสดงพลังส่งกำลังใจให้กับชาวจีนรวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย สู้กับโรคโคโรนา พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกว่า 3,242 คน ร่วมถือป้าย มีข้อความว่า “ขอเป็นกำลังใจให้ชาวจีน และชาวอู่ฮั่น สู้ ๆ  ตามด้วยการกำมือขวาไว้ที่หัวใจหน้าอกด้านซ้าย ในนามคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสิรินธร ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวจีน และชาวอู่ฮั่น และเปล่งเสียงพร้อมกัน ชาวจีน สู้ ๆ ๆ ชาวอู่ฮั่นสู้ ๆ ๆโดยเริ่มจากการร้องเพลง To Fight The Virus  จากน้องนักเรียน การอ่านข้อความส่งกำลังใจจากผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะตัวแทนชาวโรงเรียนสิริธรและชาวไทย  รวมทั้งส่งเสียงเป็นภาษาจีนว่า ” อู่ฮั่นเจียโหย่ว จงกั๋งเจียโหยว” แปลเป็นไทยว่า “ชาวจีน(อู่ฮั่น)สู้ๆ และ “ต้าอ้ายอู๋เจียง ก้งเค่อสือเจียน” อย่างกึกก้อง พร้อมแสดงสัญลักษณ์ด้วยมือ I love you  รวมทั้งป้ายข้อความเป็นภาษจีนและภาษาอังกฤษ Love is borderless, We will pass this together, Cheer up Wuhan! Cheer up Chinese! ให้กำลังใจ เพื่อแสดงพลังใจที่ชาวไทยที่มีต่อมิตรประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองอู่ฮั่นและรอบๆ ที่เผชิญอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในขณะนี้น.ส.พาขัวญ แซ่เล้ง และ น.ส.ภัทร์ชนก โคตรพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ได้กล่าวให้กำลังใจต่อพี่น้องชาวจีนและผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย  สู้ ๆ ๆ ชาวอู่ฮั่นสู้ ๆ ๆ

Miss Shi Liying(ซือ ลี่อิ่ง) อาจารย์สอนภาษา จากเมืองจีน ได้กล่าวถึงความห่วงใยพร้อมกับให้กำลังใจชาวจีนและผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย  สู้ ๆ ๆ ชาวอู่ฮั่นสู้ ๆ ๆซึ่งมี น.ส.อวตี บัณฑิตนิธนกุล เป็นผู้แปลภาษาจีน ให้สู้กับโรคโคโรน่าอีกด้วยนายสรวิศณ์  นพพงศ์สิริเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ ในมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มจากช่วงปลายปี พุทธศักราช 2562 จนถึงปัจจุบัน และมี รายงานการพบผู้ติดเชื้อทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทั้งผู้ที่เสียชีวิต และ ผู้ได้รับการรักษากระทั่งหายจากอาการ ซึ่งในวันนี้ ทางโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธรทุกคน ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวจีนทุกคน และผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าทั่วโลก รวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ พวกเราชาวสิรินธรขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ชาอู่ฮั่นสู้ ๆ และชาวจีนสู้ ๆ อนึ่งโรงเรียนสิรินธร นั้น พยายามสร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย และให้มีจิตใจที่ดีงาม พยามฝึกทุกกิจกรรม และเห็นแล้วว่าวันนี้คนอื่นเขามีทุกข์ เราก็อยากให้กำลังใจ เราไม่ได้ลงทุนลงแรง เสียเงินอะไรมากมาย แค่เป็นกำลังใจให้ชาวจีนทุกคนหรือชาวอู่ฮั่นก็น่าจะมีกำลังใจ เพราะเราเป็นพี่น้องกัน

ภาพ/ข่าว: kungsurin / yingsurin