ปิดประเทศ! ถึง15เมษาชะลอต่างชาติ-คนไทยเข้า หลังนำเชื้อเข้าไทยพุ่งสูง

566

นายกฯขอมติศบค. ปิดประเทศถึง 15 เมษายน ชะลอคนไทยและต่างชาติเข้าประเทศ หลังนำเชื้อเข้าประเทศอื้อ ทำให้สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 104 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,875 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 3 ราย รวมสะสม 15 ราย

เวลา 12.30 น. วันที่ 2 เม.ย. ที่ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) เปิดเผยว่า โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวัน พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 104 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,875 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 3 ราย รวมสะสม 15 ราย
สำหรับผู้เสียชีวิต
รายแรก เสียชีวิตบนรถไฟ ไปปากีสถานเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ กลับเข้าประเทศไทยทางสุวรรณภูมิ 29 มีนาคมเดินทางกลับสุไหงโกลกโดยทางรถไฟ วันที่ 30 มีนาคม ประวัติโรคมีเบาหวานและความดันเกี่ยวข้องด้วย เสียชีวิตบนรถไฟที่ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

รายที่ 2 ชายไทยอายุ 77 ปี มีโรคประจำตัว ถุงลมโป่งพอง สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. วันที่ 20 มี.ค.อาการเริ่มแย่ลง รักษาที่ จ.ปัตตานี วันที่ 31 มี.ค.เสียชีวิต

รายที่ 3 ชายไทยอายุ 55 ปี ขับรถที่สนามบินสุวรรณภูมิ กลับ จ.สุรินทร์ วันที่ 15 มี.ค. พักที่บ้านตลอด เมื่อกลับมา กทม. วันที่ 16 มี.ค. เริ่มมีไข้ ไอแห้งๆ ไม่มีน้ำมูก ป่วยวันที่ 18 มี.ค. ต่อมาอาการเหนื่อยมากขึ้น เข้ารับการรักษาและเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งวันที่ 29 มี.ค. เสียชีวิตวันที่ 1 เม.ย.

ในจำนวนผู้ป่วยใหม่ 104 ราย พบว่า

– กลุ่มแรก เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า 60 ราย สนามมวยลดลงเหลือ 1 ราย สถานบันเทิง 10 ราย พิธีกรรมทางศาสนาจากอินโดนีเซีย 8 ราย ใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 41 ราย

– กลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 36 ราย แบ่งเป็น คนไทยกลับจากต่างประเทศ 11 ราย ชาวต่างชาติมาจากต่างประเทศ 3 ราย ที่สัมผัสพื้นที่เสี่ยง 2 ราย และคนที่เข้าชุมนุมชน งานแฟร์ คอนเสิร์ต 8 และบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย อื่นๆ

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อ ในกทม. และนนทบุรี ลดลง โดยมีการเพิ่มใน 3-4 จังหวัด ประกอบด้วยอุตรดิตถ์ ชลบุรี สระแก้ว โดยมีประวัติการสัมผัสกับชาวต่างชาติและการสังสรรค์ดื่มสุราร่วมกัน

จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย จากกลุ่มสัมผัสอาชีพดีเจ เป็นพฤติกรรมก่อนการปิดผับ
จังหวัดภูเก็ต 12 ราย มีประวัติทำงานโรงแรมทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติ และจังหวัดยะลาและปัตตานี จังหวัดละ 14 ราย

‘ยะลาและปัตตานี เกี่ยวข้องกับพิธีศาสนา ที่มาจากอินโดนีเชียร่วมด้วย จึงขอฝากไว้ว่า พิธีกรรมทางศาสนา เป็นแหล่งรวมของชุมชน และเชื้อโรคก็ไมได้แยกชาติศาสนา หรืออายุ’นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ตัวเลข กรณีของสนามมวยลดลงเหลือ 1 คน แต่ตัวเลขผู้เดินทางจากต่างประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งที่มาจากประเทศยุโรป กัมพูชา มาเลเซีย ปากีสถาน อินโนนีเชีย

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า กรณีต่างประเทศ คนไทยไปอิตาลี 6 คน ติดเชื้อ 4 คน สัมผัสติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 คน ต้องกักกันโรคคน50 คน กรณีไปพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย เดินทางไป 132 คน ติดเชื้อ 47 คน เสียชีวิต 4 คน ต้องตรวจสอบกักกันโรคคนทั้งหมดกว่า 1,000 คน กรณีของพิธีทางศาสนาที่อินนีเชียเดินทางไป 56 คน ติดเชื้อ 32 คน และล่าสุด 27 คน ติดเชื้อ 19 คน ต้องสอบสวนโรคและกักกันคนมากกว่า 500 คน

‘ทำให้ต้องเสียกำลังงานและกำลังคนมากกว่า 1,000 คน เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษติดเชื้อ 4 คน เสียชีวิต 1 คน เป็นนักธุรกิจ ต้องสอบสวนโรคและกักกันคนไป 200 คน’นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นายกฯจึงมีความเป็นห่วงจุดนี้ จึงขอมติที่ประชุม ศบค. ขอให้คนต่างชาติและคนไทยในต่างประเทศ ชะลอเดินทางเข้าประเทศ จนถึงวันที่ 15 เมษายน ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะไปดำเนินการ