Spanish Flag ดอกไม้สีสวย เหมือนสีของธงชาติ ประเทศสเปน 

13

Spanish Flag เป็นช่อ ดอกแรกบาน จะมีสีแดง แล้วเปลี่ยน เป็นสีแสด แซม ด้วยสีเหลือง และสีขาว สีของดอก เหมือนสีของธงชาติ ประเทศสเปน 

ชื่อวิทย์ Mina lobota vine ดอกไม้ป่า ล้มลุก อายุสั้น 1-2 ปี เติบโตเร็ว เป็นไม้เลื้อย ได้ยาว 6-10 ฟุต เติบโตในเขตอากาศ อบอุ่น ถึงเขตอากาศร้อน ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโก บราซิล และในทวีปอเมริกาใต้
ออกดอก เป็นช่อ ดอกแรกบาน จะมีสีแดง แล้วเปลี่ยน เป็นสีแสด แซม ด้วยสีเหลือง และสีขาว สีของดอก เหมือนสีของธงชาติ ประเทศสเปน ใบมีรูปร่างเหมือนดอก ฟลอร์ เดอ ลี (Fuer-de-lis) เหมือนเครื่องหมาย ติดหมวก ของลูกเสือ
ออกดอก ฤดูร้อน มิถุนายน-กันยายน ดอกมีน้ำหวาน มาก เป็นที่ดึงดูดของ ผึ้ง ผีเสื้อ นกฮัมมิ่งเบิร์ด ดอกมีความสวยงาม ได้รับรางวัล RHS-Award of Garden Merit

(เกรียงสิทธิ์ เชวงทรัพย์ แปล&เรียบเรียง)