ผู้ว่าฯให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงกรณีจ่ายเงินผู้ประสบเหตุวาตภัยไม่ตรงตามความเสียหายจริง

326

กรณีชาวบ้าน ม.5 และ ม. 17 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ กว่า 30 ครัวเรือน ได้นำซองใส่เงิน และพาไปดูบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดพังเสียหาย เมื่อช่วงเดือน เมษายน..63 ที่ผ่านมา เข้าร้องเรียนสื่อมวลชนให้ช่วยเหลือ โดยอ้างว่าได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากงบประมาณ อบต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์  ไม่เป็นธรรมและไม่ตรงตามความเสียหายจริง

วันนี้(30 พ.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาหอประปาบ้านประทัดบุ ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์  สกุลโสรัจจะ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุรินทร์  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงแก่ประชาชนในตำบลนาดี ตามข้อร้องเรียนที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 90 ราย เป็นเงินสิ้น 70,601 บาท แต่ราษฎรบางส่วนเห็นว่าได้รับความช่วยเหลือไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง จึงเปิดให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ราย พร้อมกับสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ดำเนินการตรวจสอบและประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเร็วต่อไปนายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า จากที่ตรวจสอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ไม่ได้มีการเบิกเงินออกมามากแล้วจ่ายน้อย แต่เบิกตามรายชื่อจากรายงาน ซึ่งไม่ได้ทุจริตใด ๆ แต่อาจมีประมาณการณ์ หรือการแจ้งข้อเท็จจริงไม่ตรง จึงให้มีการยื่นคำร้องอุทธรณ์ไว้ แล้วให้คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อช่วยเหลืออีกรอบด้าน นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 การให้ความช่วยเหลือถ้าบ้านเสียหายทั้งหลัง จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 33,000 บาท หรือยุ้งฉาง คอกปศุสัตว์ต่าง ๆ จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นตามความเป็นจริง เพื่อเป็นกำลังใจ เพราะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ไม่ใช่การจ่ายแบบประกัน กรณีดังกล่าวถ้าผู้เสียหายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถช่วยเหลือย้อนหลังได้

ภาพ/ข่าว: kungsurin/yingsurin