โหวดชมเมือง แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองร้อยเอ็ดเปิด28กรกฎา

42

“หอโหวด ๑๐๑” แลนด์มาร์คใหม่กลาง “เมืองร้อยเอ็ด” หอชมเมือง(รูปทรงโหวด) จุดชมวิวแห่งบึงพลาญชัย

หอชมเมืองแห่งนี้มีความสูง 101 เมตร เทียบเท่าอาคารสูง 33 ชั้น และในชั้นดาดฟ้า 34 จะมีสกายวอร์คพื้นกระจกใส เพิ่มความสวยงามและหวาดเสียวเมื่อมองจากชั้นสุงสุดลงมา ด้านในอาคารจะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์เมืองร้อยเอ็ด และจุดชมวิวเปิดโล่งให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของเมืองได้แบบ 360

“โหวด” คือ เครื่องดนตรีที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ด และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาวอีสาน การออกแบบหอชมเมืองที่เป็นทรง “โหวด”จึงสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างชัดเจน และเรียกได้ว่ามีเพียงแห่งเดียวในโลก