ปชป.โว คนเหนือนิยม สมัครสมาชิกนับ 10,000.

15

นิพนธ์ มั่นใจเลือดใหม่ ปชป.ไหลเข้า หลัง อดีต ส.ส.ภาคเหนือ รวมสมาชิกเข้าพรรคแล้วกว่า 1 หมื่นคน

วันนี้(3 ก.ค.63)​นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสาขา ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค พร้อมด้วย นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ประชุมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางกรอบและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายพรรค

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ มีการรายงานยอดตัวแทนเขตจำนวนและจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนสาขาพรรคที่มีเพิ่มอีก 4 สาขา และมียอดสมาชิกเพิ่มอีกกว่า 10,000 สมาชิก

นายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของสาขาและสมาชิกพรรคนับเป็นเรื่องที่ดี ที่พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน รัฐมนตรีทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อนำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่อง การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อสร้างแหล่งทำกิน การเร่งรัดให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในพื้นที่ชายขอบกรุงเทพมหานคร ตลอดจน การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 เป็นต้น

นายนิพนธ์ ยังกล่าวฝากเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในทุกระดับ ตลอดจน สมาชิกพรรค ได้เข้าไปดูแลและสะท้อนปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำมากำหนด หาวิธีการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ซึ่งตนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ และขอเป็นกำลังใจให้คนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนได้ทำงานสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป