ยสท.เสนอ “กัญชง-กัญชา”พัฒนาเป็นพืชศก. รอ”ไฟเขียว”พ้นถูกกฎหมายควบคุม

37
ยสท.#,กัญชา-กัญชง#,พืชเศรษฐกิจ

การยาสูบแห่งประเทศไทย เตรียม สนับสนุน เกษตรกรชาวไร่ให้ ปลูก “กัญชา และ กัญชง” เพื่อทดแทนรายได้ ที่หายไปจากการจัดเก็บโครงสร้างภาษีสรรพสามิต เล็งหารือ ภาคเอกชน แปรรูป “กัญชง” เป็นอาหารเสริม

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ยสท.เตรียมขยายธุรกิจมากขึ้นเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป จากรายได้ที่ลดลงต่อการจำหน่ายยา สูบ ซึ่งต้องถูกจัดเก็บรายได้ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ใบยาสูบที่ได้รับกระทบ โดย ยสท.จะส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นๆทดแทนใบยาสูบ เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกกัญชง และ กัญชา หากพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้รับการปลดออกจากพืชควบคุมตามกฎหมาย

“ในเบื้องต้นคาดว่ากัญชงจะถูกถอดออกจากพืชควบคุมก่อน ซึ่งขณะนี้ ยสท.ได้หารือกับหลายประเทศที่มีการทำอุตสาหกรรมต่อยอดจากต้นกัญชง ซึ่งหาก ยสท.ต้องมาทำธุรกิจ ดังกล่าว ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบยาว่ามีผู้รับซื้อแน่นอน” น.ส.ดาวน้อย กล่าว

ทั้งนี้ ต้นและใบกัญชง สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้ง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ สิ่งทอ และ พลังงาน ซึ่ง ยสท.อยู่ระหว่างการศึกษาทั้ง ระบบอุตสาหกรรม และในเดือน ก.ย. เตรียมไปหารือกับบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง ซึ่งสามารถแปรรูปทำได้ถึง 27 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม คอลลา เจน ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรับซื้อกัญชงจาก ยสท.หรือไม่