ทอดผ้าป่า“น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” ตามแบบเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0 ได้เงินกว่า 3 ล้านบาท

16

วันนี้(15 ส.ค.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดสุทธิธรรมาราม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกภาคส่วน ร่วมทอดผ้าป่า “น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” สมทบทุนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการ “สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแปลงตัวอย่างด้านการนำศาสตร์พระราชา และการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัด โดยมีพระราชวิสุทธิมุนี หรือ หลวงพ่อเยื้อน เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ซึ่งจากสถานการณ์ ปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ประชาชนขาดรายได้และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  จังหวัดสุรินทร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำในไร่นาที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่จะช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ จึงบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินโครงการ “สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแปลงตัวอย่างด้านการนำศาสตร์พระราชา และการทำเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสำหรับพื้นที่ต้นเเบบได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินโครงการที่ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โครงการดังกล่าว ยังมีความจำเป็นต้องขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเเละบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในระยะยาว จึงกำหนดจัดกิจกรรมผ้าป่า “น้ำใจ น้ำมัน ปันสุข” ขึ้น  และจะเป็นโปรเจ็คท์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับคนสุรินทร์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทำไว้ให้  ซึ่งวันนี้มียอดการทอดผ้าป่าเป็นทุนในขั้นต้นนี้เป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท  นอกจากนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ ชื่อบัญชี น้ำใจน้ำมันปันสุข เลขที่บัญชี 020326995733

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์