ชมรมกีฬายิงปืนรณยุทธร่วมชมรมกีฬายิงปืนสุรินทร์ อบรมความรู้และเสริมทักษะการยิงปืนขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2

50

วันนี้(30 ส.ค.2563)ที่ สนามยิงปืนกล้าศึกอนุสรณ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร.กองพันทหารราบที่ 3 กรมหารราบที่ 23 ร่วมกับ ชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดสุรินทร์ และชมรมกีฬายิงปืนรณยุทธ จ.สุรินทร์ อบรมความรู้และเสริมทักษะการยิงปืนขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมี พ.อ.วิเชียร เรืองแสน เสนาธิการกรมทหารราบที่ 16 ร่วมเป็นวิทยากรเทคนิคการยิงปืนพกและผู้ควบคุมการอบรมฯในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ นายไพบูลย เพ็ญสุริยา วิทยากรในเรื่องอาวุธปืน พร้อมกับได้เชิญ จ.ส.อ.พรชัยแสง ลีประโคน ปลัดปกครอง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกด้วย ซึ่งในการบรรยาย จะเป็นการให้ความรู้ เรื่อง กฎ กติกา ความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืน ชนิดของอาวุธปืน ข้อห้าม กติกาเมื่ออยู่ในสนามยิงปืน การจับปืน การเล็ง และการลั่นไก การจัดท่าทางการยืนยิง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องปลอดภัย จากนั้นได้แสดงโชว์การยิงปืนรณยุทธ ทักษะการป้องกันตัว(ipsc) และไว้ใช้ระวังภัยการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง จากนักกีฬาจากชมรมกีฬายิงปืน จ.สุรินทร์ อีกด้วย นอกจากจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้การใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นกีฬา / โดย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คนนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมยิงปืน รุ่น 2 สมาชิกชมรมฯ พร้อมกันนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ ศบค. เกี่ยวกับการควบคุมการติดต่อของโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ ได้จัดสนามยิงปืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ธนากร มณีศรี / เขมชาติ ชุณหกิตจตร