ปชป.เคาะ! ส่ง’เกตชาติ เกษา’ ลงชิงนายกอบจ. เจ้าตัวลั่นพร้อมรับใช้คนสตูล

183

พรรคประชาธิปัตย์เคาะ! ส่งผู้สมัครนายกอบจ. 2 จังหวัด ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้งจังหวัดสงขลา สตูล ส่งนายเกตชาติ เกษา ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง เจ้าตัวยืนยันความพร้อม ส่งทีมผู้สมัครส.อบจ.ครบทุกเขต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้ความเห็นชอบส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาโดยพรรคมีมติส่งว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดสตูล พรรคมีมติส่งนายเกตุชาติ เกษา ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง

ด้านนายเกตุชาติ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไว้วางใจให้กำนันเกตุชาติ เกษา ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (กิตติมศักดิ์) นายชวน หลีกภัย สู้ศึกเลือกตั้ง โดยการลงสมัครนายก อบจ.สตูล และส่งผู้สมัคร ทีมบริหาร อบจ. พร้อม สจ.สตูล ครบทุกเขต ในนามพรรคประชาธิปัตย์

‘ผมทำงานพื้นที่จังหวัดสตูลมานานหลายปี พร้อมที่จะทำงานรับใช้ชาวสตูล ส่วนนโยบายจะแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง’ นายเกตุชาติ กล่าว

Live "จุรินทร์" แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรค 18 ต.ค. 63

🔴LIVE "จุรินทร์" แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรค 18 ต.ค. 63…18 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า ที่ประชุมมีการหารือสองประเด็น คือ 1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันโดยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้ความเห็นชอบส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาโดยพรรคมีมติส่งว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดสตูล พรรคมีมติส่งนายเกตชาติ เกษา ลงรับสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยลำดับ พรรคมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบันพรรคประชาธิปัตย์จึงขอประกาศจุดยืนของพรรคให้ทราบดังต่อไปนี้1. พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข“พรรคประชาธิปัตย์เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเมื่อปี 2489 จนถึงปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นไม่มีเปลี่ยนแปลง”2. พรรคเห็นว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันควรใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม3. พรรคเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองควรจะได้มีการใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกให้กับประเทศ ภายใต้การรับฟังและการแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นรูปธรรมว่า ต่อสถานการณ์ในขณะนี้รัฐบาลควรจะได้เป็นเจ้าภาพในการเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อให้สามารถดำเนินสิ่งที่รัฐสภาจะได้เป็นที่หาทางออกให้กับประเทศได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ. ประการที่หนึ่ง เห็นว่าควรจะใช้เวทีรัฐสภาในการเร่งรัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเห็นควรให้มีการเร่งดำเนินการเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการในทันทีที่สามารถทำได้และไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆ ที่จะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่ามีการยื้อเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การทำประชามติก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินการได้และจะต้องทำประชามติก็ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระที่สามไปแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เท่านั้นที่จำเป็นจะต้องนำไปสู่การทำประชามติประการที่สอง พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าควรจะได้มีการใช้มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญเป็นการแสวงหาทางออกให้กับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติเพื่อหาทางออกให้กับประเทศและหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่จำเป็นได้ประการที่สาม พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าภายหลังจากการรับฟังความเห็นของของทุกฝ่ายควรจะได้มีการตั้งคณะทำงานหรือตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมารับฟังความเห็นและแสวงหาทางออกร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้านสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ต้องการให้ความร่วมมือในการแสวงหาทางออกของประเทศร่วมกันเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นจริงได้ นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องของพรรคในคณะรัฐบาลจะได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับคณะรัฐมนตรีแล้ว ในส่วนของสภาก็จะได้มอบหมายให้วิปของพรรคไปหารือกับวิปของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะดำเนินการตามแนวความคิดนี้ต่อไปเพื่อหาทางออกร่วมกันให้กับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Twitter: @democratTHInstagram: @Democratparty.thYouTube: พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand#ทำได้ไวทำได้จริง #พรรคประชาธิปัตย์ #DemocratPartyTH

Dikirim oleh Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ pada Minggu, 18 Oktober 2020