วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2563 หลายภาคส่วน ร่วมบริจาคสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดยอดรวมกว่า 1.45 ล้านบาท

354

วันนี้(29 ต.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา เวลา 14.00 น.ของวานนี้ ที่จวนผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับบริจาคเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน อำเภอต่างๆ ตลอดจนประชาชนชาวสุรินทร์ที่มีจิตใจเป็นอันกุศล ร่วมบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2563 “ในการรับบริจาคในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ อาทิ การดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล การดำเนินโครงการในพระราชดำริ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม  การสนับสนุนกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสากาชาด และกิจการอื่นๆ ของสภากาชาดไทย เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติภารกิจไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทยแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ ซึ่งงานวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ 2563 มีหน่วยงานเข้าร่วมและบริจาคเป็นจำนวนเงินข้างต้นในวันงานจำนวน 1,450,087 บาทภาพ/ข่าว: kungsurin / yingsurin