‘ชวน’ขอให้ซื่อสัตย์บนเวทีสัมมนา’กระจายอำนาจ’-อปท.ระบุ กฎหมายมีปัญหา ถูกคดีเพียบ

192

เปิดสัมมนา กฎหมายกระจายอำนาจ ประธานรัฐสภา ชี้การกระจายอำนาจ มีความสำคัญ เพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาสให้เกิดความเท่าเทียม ด้านท้องถิ่น ระบุ การทำงานมีปัญหาอื้อ จากกฎหมาย ระเบียบคำสั่งที่ซ้ำซ้อน ผู้บริหารถูกดำเนินคดีอื้อ เตรียมสรุปนำเสนอสภาฯแก้ไข

วันที่ 10 พ.ย. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ได้จัดการสัมมนา เรื่องกฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศไทยในการแก้ปัญหาทุกระดับ โดยมีสมาชิกอบต. สมาชิกเทศบาล สมาชิสภาจังหวัด เข้าร่วมประมาณ 800 คน มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปาฐกถา เรื่องรัฐสภากับการแก้กฎหมายกระจายอำนาจ ระบุว่า การตัดสินใจมาเล่นการเมือง เพราะเป็นเด็กบ้านนอกที่มีความยากลำบาก ส่วนหนึ่งต้องการที่จะกระจายอำนาจ กระจายความเจริญ ให้ทุกคนมีโอกาสที่ความเท่าเทียม ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร

‘การกระจายอำนาจ มาจากแนวความคิด 3 ตัวกระจาย คือ การกระจายโอกาส กระจายรายได้ และกระจายอำนาจ’ นายชวน กล่าว พร้อมระบุว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จะทำได้รวดเร็วที่สุด คือ การเสนอผ่านมติคณะรัฐมนตรี จึงอยากให้ทางสมาคมฯ รวบรวมปัญหาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้แกฎหมาย ก็จะมีความรวดเร็ว ในส่วนของประธานรัฐสภา ไม่มีอำนาจในการเสนอกฎหมาย มีหน้าที่เพียงจัดระเบียบวาระการประชุมสภา

นอกจากนี้ นายชวน ยังได้ขอให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน

ภายหลังการ ปาฐาถกฐา ตัวแทนสมาคมได้นำเสนอปัญหา อุปสรรคการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านนายชวน ไปยังคณะกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายในอนาคต

นายวิรศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมา การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาและอุปสรรคหลายทำให้การทำงานไม่ราบรื่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีระเบียบ คำสั่งที่ไม่ชัดเจน และซับซ้อน นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหลาย โดยสำนกงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าไปตรวจสอบ และระบุว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ทั้งที่ เป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด แต่กระทรวงมหาดไทย ไม่ออกระเบียบมารองรับ

นอกจากนี้ ส่วนท้องถิ่นมีปัญหาความซ้ำซ้อนกับส่วนภูมิภาค ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แต่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด การทำงานของนายกอบต. ถูกประเมิน โดยส่วนภูมิภาค คือ ปลัดอบต. ซึ่งเป็นลูกน้อง ในยุคคสช. มีการออกระเบียบการบรรจุงานบุคคลให้เป็นอำาจของส่วนกลาง ทำให้ได้คนต่างพื้นที่เข้าไปทำงาน ไม่เข้าใจพื้นที่และบางคนพอได้รับการบรรจุก็จะขอย้ายออกทันที เป็นต้น

‘จึงคิดว่า ส่วนท้องถิ่นควรจะมีการกฎหมายของตัวเองโดยเฉพาะ ที่ให้อำนาจหน้าที่ สนองตอบความต้องการของประชาชนได้เต็มที่ ที่จบในที่เดียว ไม่ใช้มอบหมายงานให้ทำจากสาวนกลาง แต่ไม่ให้อำนาจหน้าที่ ไม่ควรมีการบริหารส่วนภูมิภาค โดยให้ท้องถิ่นทำงานขึ้นตรงกับส่วนกลาง เหมือนรูปแบบของกทม. จะทำให้ท้องถิ่นสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เต็มที่’ นายกสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นประเทศไทย กล่าว

การสัมมนา เรื่องกฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศไทยในการแก้ปัญหาทุกระดับ โดยสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นประเทศไทย จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน โดยในวันที่ 11-12 จะมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกฯ นายนิพนธฺ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มาเป็นองค์ปาฐก โดยก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ได้เชิญนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คณะก้าวหน้า มาเป็นวิทยากร แต่ได้ยกเลิกในภายหลัง โดยหวั่นจะเกิดปัญหาความขัดแย้ง