บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โครงการ CSR.031 น้ำตาลสุรินทร์ช่วยเหลือต้นไม้

29

วันนี้(25 มี.ค.2564)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ที่บริเวณหนองทะลอก บ้านละลมระไซร์ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบหมายงาน คุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยนายบรรจง วัฒนากุล ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจำนวนมาก ร่วมทำกิจกรรม CSR.031 น้ำตาลสุรินทร์ช่วยเหลือต้นไม้ โดยนำ filter cake จากส่วนการผลิตของบริษัทฯ ไปใส่ในต้นไม้ ที่ได้ทำการปลูกร่วมกับ ชุมชนหมู่บ้านระลมระไซร์ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาโดยโครงการ CSR.031 น้ำตาลสุรินทร์ช่วยเหลือต้นไม้ เพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกให้เกิดการเจริญเติบโต และมีความแข็งแรง สามารถสู้กับภาวะอากาศที่ร้อนในปัจจุบันที่เกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว: kungsurin