ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีส้มหรือสีแดงจะเข้ามายัง จ.สุรินทร์ต้องกักตัว14 วัน

2866

มาตรการจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2564

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง และสีส้ม (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, ตาก, ราชบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, ภูเก็ต, ชลบุรี) กักตัว 14 วัน ทันทีนับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ 1495/2564 เรื่อง แก้ไขมาตรการควบคุพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)