ผู้ว่าฯสุรินทร์ เรียกประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ป่วย เพิ่มเป็น 25 ราย พร้อมกับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในวันที่ 22 เม.ย.2564 นี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง

1384

วันนี้(17 เม.ย.2564)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ชั้น 2 ศาลากลาง จ.สุรินทร์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์ ร่วมประชุม ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 25 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์ 14 ราย และในโรงพยาบาลอำเภอตามพื้นที่ที่พบผู้ป่วย และได้ติดตามความคืบหน้า การ เตรียมการ โรงพยาบาลสนาม ค่ายกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร พร้อมเปิด 22 เมษายนนี้ พร้อมกับพิจารณาปรับเลื่อนและงดการจัดกิจกรรมต่างๆ คือ 1

-1. เลื่อนการจัดกิจกรรม ปรับ ปลุก ปัน วันแรงงานสร้างสุขปลุกพลังจิตอาสา วันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ของสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์

-2. ประกาศปิดหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน และ มีผู้ มีความเสี่ยงสูง จำนวนกว่า 100 คน ที่ต้องตรวจเร่งตรวจหาเชิ้อโควิด-19 และลดการแพร่กระจายเชิ้อโรค

-3. ประกาศเพิ่มพื้นที่ควบคุมสีแดง 18 จังหวัด และดำเนินการตามมาตรการตามประกาศ ศบค.

-4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ งดการจัดกิจกรรม บวชนาคบนหลังช้าง

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้รายงานข้อมูลของผู้ป่วย โควิด-19 ทั่วประเทศและในจังหวัดสุรินทร์ โดยในจังหวัดสุรินทร์พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ระลอกเมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 25 ราย

ด้านนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ รายงานสถานการณ์การรักษาผู้ป่วยขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุรินทร์ 25 ราย แยกรักษาตามอาการ รักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชนได้แก่โรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลรัตนบุรี โดยจะเฝ้าติดตามอาการร่วมกัน

ด้านแพทย์หญิงจีราวัฒน์ แก้ววินัด อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รายงานถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้พื้นที่ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียงและยังขยายเพิ่มได้อีกถึง 102 เตียง ซึ่งจะเปิดทำการวันที่ 22 เม.ย.2564 นี้ต่อไป

รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์