KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด มอบชุดPPE 4,000 ชุด

299

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คุณยงยุทธ เสถียรระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด พร้อมด้วยคุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE(Personal Protective Equipment)จำนวนทั้งหมด 4,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ 3,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)และยังได้มอบชุดอุปกรณ์ PPE ดังกล่าวให้แก่ พันเอกสงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินอีก จำนวน 1,000 ชุด

  1. ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วย ทาง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัทไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ได้ทราบถึงความจำเป็นของความต้องการใช้ PPE จึงได้นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ และที่ผ่านมาก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี
  2. กว่า 50 ปี ที่ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์จำกัด ได้ดำเนินกิจการทำและผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ รวมถึงพลังงานไฟฟ้า มุ่งมั่นการดำเนินกิจการพร้อมเล็งเห็นความสำคัญในระบบการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่ดีเข้าสู่โรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอ้อยคุณภาพของเกษตรกร ตลอดจนคุณภาพของเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำไร่อ้อย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้น้ำตาลทรายคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อยสู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคมและความมั่นคงขององค์กร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำตาลอย่างครบวงจรของประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนความเจริญด้านต่างๆสู่ชมชน ทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม
  3. “เรามีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรคโควิด-19 พวกเราขอเป็นกำลังใจและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ข้องกันการติดเชื้อในระหว่างการรักษาดูแลผู้ป่วยในระหว่างการทำงาน ซึ่งสำหรับที่ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด
  4. โดยคุณยงยุทธ เสถียรถระกุล กรรมการผู้จัดการ,คุณมั่นคง เสถียรถระกุล รองกรรมการผู้จัดการได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ เราขอร่วมสนับสนุนเพื่อให้คณะแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลาแห่งความวิกฤตนี้ด้วยเช่นเดียวกัน” คุณยงยุทธกล่าว