บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัดประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติ

51

16 มิถุนายน 2564 KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยนายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ, นายมั่นคงเสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายนายสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ประชุมร่วมกับหน่วยงาน นายชุมพล สมมาตร ปลัดปกครองอำเภอปราสาท, นายก อบต.ปรือ, นายก อบต.โคกสะอาด, กำนันตำบลปรือ, ปลัด อบต.ปรือ และ ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านคุณสาร, ผู้ใหญ่บ้านโคกป่าจิก, ผู้ใหญ่บ้านหนองกก,ผู้ใหญ่บ้านละลมระไซร์, ผู้ใหญ่บ้านตาลอก และ ตัวแทนชุมชน คุณวิไล พรหมมา

รวมถึง คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ร่วมกันประชุมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ระหว่างองค์กรภาคเอกชน และ ชุมชนรอบโรงงาน บนพื้นฐานการอยู่ร่วมและพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วยแงเงา ในพื้นที่ด้านหลังโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชุมชนใช้ในเกษตรกรรม ร่วมมือและป้องกันเพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านพ้นวิกฤติการณ์น้ำเสียจากปัญหามลพิษต่างๆ

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร /รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์