มาโลป ‘Malope’ ไม้ประดับ ดอกสวยงาม

77
มาโลป (Malope / Maloppi / Mallow) เป็นไม้ดอก/ไม้ตัดดอก/ไม้ประดับ ในวงศ์ชบา โตเร็ว ลำต้นสูงประมาณ 70 – 100 ซ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลางของดอก 5 – 8 ซ.ม.

มาโลป ปกติให้ดอกสีม่วงแดงเข้ม-ชมพู (Magenta – pink) แต่ภายหลังมีสีอื่นๆเพิ่มเติมด้วย เช่น ขาว แดง และชมพูอมขาว นิยมปลูกเป็นแนวทางเดิน หรือริมรั้ว

มาโลปชอบดินที่มีความชื้นพอควร ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด
คำแนะนำการเพาะและปลูก
1. อุณหภูมิเหมาะสมกับการเพาะเมล็ดประมาณ 18 – 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสำหรับการเจริญเติบโตระหว่าง 18 – 40 องศาเซลเซียส
2. ปกติเมล็ดจะงอกได้ประมาณ 7 – 15 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ระยะห่างระหว่างต้น 30 x 30 ซ.ม.
3. ระยะเวลาเติบโตจนถึงออกดอกราว 80 วัน