อบจ.ฉีดวัคซีนบนหลังช้าง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยว

58

วันนี้(12 ก.ย.2564)ทีมข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์คชศึกษา ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสถานที่ในการวัคซีนและเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวก ณ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนชาวตำบลกระโพ ซึ่งได้นำผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และควาญช้าง นั่งหลังช้างฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว ซึ่งมีที่เดียวที่หมู่บ้านช้างสุรินทร์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวต่อไปนายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ชาวบ้านตำบลกระโพ และควาญช้าง โดยนำผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และควาญช้าง จัดให้นั่งหลังช้างมาฉีด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจะ เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมหมู่บ้านช้างต่อไป

ภาพ: รองนายก อบจ.สุรินทร์ ข่าว: yingsurin / kungsurin