เร่งครม.ต่อโครงการ’Tambon Smart’ แก้ปัญหาเด็กตกงาน 15,000 คน

38

ส.ส.ภูมิใจไทย เรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ’ (Tambon Smart Theam) ที่มีการจ้างงานผู้จบปริญญาตรี 15,000 คน เงินเดือน 15,000 บาท หากไม่ต่อโครงการ จะทำให้มีคนว่างงาน

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้เรียกร้องให้เร่งผลักดันต่อสัญญา’โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ’ (Tambon Smart Theam) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่จะสิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 64 นี้

โครงการดัง Tambon Smart ได้จ้างงานประชาชนจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 7,225 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ครอบคลุม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด อัตราจ้างเหมา 15,000 ต่อเดือน เป็นเวลาอีก 1 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 ในหลักการขอให้กระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้ต่อสัญญาเพื่อให้ผู้ได้รับการว่าจ้าง ไม่ต้องตกงานกว่า 10,000 คน

‘ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนและขอร้องให้ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการก่อนหมดสัญญา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับ น้องๆในโครงการดังกล่าว ดังนั้นผมขอเรียกร้องให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) เร่งพิจารณาต่อสัญญาและเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้’ นายณัฏฐ์ชนน ระบุ