คณะกรรมการสมัย 32 รับมอบตราสาร มูลนิธิสุรินทร์สามมัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง)

393

วันที่ 8 ม.ค.2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสุรินทร์สามมัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายวีรศักดิ์ วิษณุวงษ์ ประธานหอการค้า จ.สุรินทร์ และนายณัฏฐพล จรัสระพีพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีมอบตราสาร มูลนิธิสุรินทร์สามมัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ที่คณะกรรมการชุดใหม่ในสมัยที่ 32 จำนวน 40 คน โดยมีนายสุรศักดิ์ ร่วมพัฒนา ประธาน สมัยที่ 32 พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) โดยคณะกรรมการชุดใหม่รับมอบตราสารเสร็จสิ้นก็ประชุมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต๊กเซี่ยงติ๊ง)และหน่วยกู้ภัยสุรินทร์ด้วยมูลนิธิสุรินทร์สามมัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมตัว ของพ่อค้า คหบดีในจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซี่ยงตึ้ง) ชุดสมัยที่ 32 รับมอบตราสารเสร็จสิ้นก็ประชุมกันหาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยสาธารณกุศล หรือร่วมกับองค์กรการกุศล และหน่วยราชการ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ยากไร้เก็บศพไร้ญาติ และผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป

ภาพ/ข่าว: ดนัย ชุณหกิจขจร / kungsurin ทีมข่าวเพจสุรินทร์ร้องทุกข์ / เพจนิวส์บางกอก