ม.ราชภัฏนครศรีฯจัดใหญ่ครบ 65 ปีก่อตั้ง จัดกิจกรรมเพียบ พร้อมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า

21

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดใหญ่ 65 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ครบรอบก่อตั้งมหาวิทยาลัย ผุดกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มอบรางวัลคนดีศรีมหาชัยและทุนการศึกษา 51 ราย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นครศรีธรรมราช) เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 65 โดยมีการจัดงานรูปแบบ Onsite (มีการตรวจคัดกรองเชื้อโคโรน่า 2019 แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม) ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ และรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet และการถ่ายทอดสดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้งานมีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ” โดย ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.),

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาน่าสนใจหัวข้อเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรมว.ศึกษาธิการ/นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายธนาโชติ เพชรสังฆาต นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงพันธ์ ใจห้าววีรพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่าในส่วนของการปิดท้ายกิจกรรมจะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และรางวัลคนดีศรีมหาชัย และในวันนี้ (9 ม.ค.) มีพิธีการสักการะเจ้าพ่อมหาชัย, พิธีสถาปนารำลึกวางพานพุ่มถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 ประกาศปณิธาน เข็มมุ่ง และจุดเน้น ประจำปี 2565 และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปิดท้ายด้วยพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 51 ราย

“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้ประชาชนในชุมชนมีงานมีอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”ดร.สมปอง กล่าว