อุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ ติดตามแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม EIA. ที่กำหนด

45

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดยคุณสุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณศักดา ทองกุล ผู้จัดการส่วนกระบวนการผลิตฝ่ายผลิต ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการดำเนินการของทาง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ในช่วงการปฏิบัติงานในฤดูกาลหีบอ้อย ปี 2564/2565 ครั้งที่ 1 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรับซื้อและผลิตพร้อมกับการตรวจกำกับติดตามโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุรินทร์(โครงการ3) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และการปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานตามขอบเขตการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาทาง KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ยังได้รับการอนุเคราะห์จากทางอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ในการกำกับติดตาม การแนะนำ แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม EIA. ที่กำหนดไว้และได้รับอนุญาต รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์