ทำดีเพื่อสังคม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริหารใน KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด

145

ทำดีเพื่อสังคม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริหารใน KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด

คุณสุดเขต เขียวอุไร หรือ ดร.สุดเขต เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม หนึ่งในผู้บริหารงานใน KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด เกิดจังหวัดเชียงราย เติบโตที่จังหวัดลำปาง พื้นเพครอบครัวเป็นคนบ้านโพธิ์เกรียบ จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตรชายคนเล็กของคุณพ่อเฉลียว และคุณแม่เมสิณีย์ เขียวอุไร ปัจจุบันอายุเพียง 49 ปี มีบุตรชาย 1 คนและบุตรบุญธรรม 4 คน จบการศึกษา ปวช.-ปวส. ด้านการบัญชี ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และ ระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคม โดยปัจจุบันยังศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอกในคณะเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และ ระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน ควบคู่กันอีกด้วย ผ่านประสบการณ์การทำงานโดยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 18 ปี ทำงานในด้านสถาบันการเงินการธนาคาร ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาด ของสำนักงานภาคเหนือ มากกว่า 7 ปี และสายงานด้านวิชาการ เป็นอาจารย์ประจำ และ อาจารย์พิเศษ สอนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 10 ปี อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจในสายงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบัญชี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการและการตลาดของบริษัท ขนาดใหญ่ และผู้อำนวยการมูลนิธิ ที่มีสาขาในประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ขาดโอกาส รวมประสบการณ์การทำงานมาก 32 ปี

ซึ่งคติประจำใจของคุณสุดเขต เขียวอุไร หรือ ดร.สุดเขต เขียวอุไร ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจคือ “การเป็นคนดี อยู่ที่เราทำแล้วคิดให้ได้ว่า สิ่งที่เราทำนั้นคนดีเขาทำกัน” จึงทำให้มีบุคลิกประจำตัวที่สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส และ ยิ้มและเป็นมิตรกับทุกคน ทำให้ผู้ที่เป็นกัลยานิมิตที่พบเห็น ได้สื่อสารแลกเปลี่ยนต่างชื่นชมและให้ความเคารพ อีกทั้งยังมีนิสัยส่วนตัวที่ชอบช่วยเหลือคนด้านการศึกษา การพัฒนา พร้อมทั้งยังใช้เวลาว่างในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยรายได้พิเศษส่วนใหญ่ใช้ไปกับการสงเคราะห์เด็กที่ขาดโอกาสแทบทั้งสิ้น ภายใต้ปฏิธาน “ความสุขของฉัน จากคนเท่ากัน” และยังรับงานบรรยายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับท้องถิ่น และต่างจังหวัด ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชน ที่มีความต้องการพัฒนากลุ่มขนาดเล็กให้ได้ความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์จริง และสำหรับ ธุรกิจ SMEs องค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ 093-8629401 ทั้งทางโทรศัพท์และไลน์นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ยังได้ทำงานเพื่อสังคม ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาการศึกษา โดยเป็นเลขามูลนิธิวัดเงิน จังหวัดเชียงใหม่, รักษาการณ์หัวหน้างานฝ่ายบริหารวิทยาลัยในวัง ด้านงานช่างสล่าสิบหมู่ สาขาวัดศรีสุพรรณ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และ ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ยังเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอก, รับเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัทเอกชนขนาดกลางอีกหลายแห่งในกรุงเทพ ฯ และจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งใช้เวลาในการเขียนคอลัมน์ด้านการพัฒนาการศึกษา และ การจัดการธุรกิจ โดยยังเป็นคณะกรรมการในหน่วยงาน องค์กร สมาคมต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภารกิจงานที่ช่วยเหลืองานสังคมอีกหลายตำแหน่งที่ได้รับเชิญเข้าร่วมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์….082-3693564