อึ้ง! พบใบเสร็จโรงเรียนมัธยมซื้ออะไหล่ซ่อมรถรถแพง-น้ำกลั่นขวดละ 60 บาท

282

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ได้มีการทุกจริตการการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือแจ้งซ่อมแซมรถ จากกรณีชาวบ้านพบความผิดปกติการซื้ออะไหล่และน้ำกลั่นซ่อมแซมรถ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมในโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังพบใบเสร็จซื้ออะไหล่และน้ำกลั่นซ่อมแซมรถ ที่เห็นชัดๆโดยเฉพาะน้ำกลั่นตกขวดละราคา 60 บาท จำนวน 12 ขวด รวมเป็นเงิน 720 บาท ซึ่งเกินจากราคาจริงราคาสูงกว่าท้องตลาดหลายเท่า ชาวบ้านจึงกังขาว่าทำไมโรงเรียนใช้งบประมาณของรัฐในการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือแจ้งซ่อมแซมรถถึงมีราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแหล่งข่าวแจ้งว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้มีความผิดปกติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการนำรถยนต์ตู้ของโรงเรียนไปใช้ในการส่วนตัวโดยใช้น้ำมันหลวง , ซ่อมแซมรถบัสโรงเรียนในวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท แต่รถบัสโรงเรียนก็ยังใช้การไม่ได้อีกด้วย และยังมีการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆที่ยังเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง ในขณะนี้ทางชาวบ้านได้กำลังรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่มีความผิดปกติ พร้อมจะนำไปร้องเรียนในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ทางชาวบ้านจึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบโดยเร่งด่วนอีกด้วยภาพ/ข่าว : ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดสุรินทร์