นพค.54 ให้นักเรียนและครูเรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชาและร่วมกันเกี่ยวข้าว

24

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พันเอกพิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกำลังพลฯ ให้การสนับสนุนวิทยากร และให้การต้อนรับ คณะประชาชนจากชุมชนบ้านลำพุก พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนวันเจริญสามัคคี รวมจำนวน 60 คน ในการเดินทางมา ทัศนศึกษา และเรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชา ภายในโครงการฟาร์มต้นแบบ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 มีพื้นที่ปลูกข้าวหมอมะลิ พันธุ์ กข 105 แบบครบวงจร จำนวน 126 ไร่ ภายในหน่วยฯยังมีการทำ โครงการ “โคกหนองนา” การทำ “บ้านดิน จิตอาสา” การทำ “ฟาร์มวัว” พันธุ์ผสมที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว” ทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงานฯ ได้เรียนรู้ถึงวิถีการทำนา(เกี่ยวข้าว)แบบดั้งเดิม เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ 1 ฟาร์ม 1 นพค. 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โครงการต้นแบบฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โดยพันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพล ได้ดำเนินการจัดทำประเพณีพิธี “แรกเกี่ยวข้าว” ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยทำการปลงข้าวขออนุญาตแม่โพสพ เพื่อเก็บเกี่ยว ขอให้แม่โพสพช่วยปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างการเก็บเกี่ยว และขอให้ได้ผลผลิตดี

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี….ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์