นายกฯ เปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” อลังการรวมผ้าไทยกว่า 1 แสนผืน

21

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61 เวลา 17.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2561 โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดงานฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ส่วนพิธีเปิดเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สุดประทับใจ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี การสาธิต พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย และยังได้ฝากให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถอวดโฉมสู่สากลได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทำให้เกิดการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไปสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปรียบประดุจทรงเป็นพระประทีปส่องสว่างนำทางพสกนิกรไทยทั้งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยปีนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 7 กำหนดจัดงานวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระแสตอบรับ 2 วันแรก เป็นที่น่าพอใจ สร้างยอดจำหน่ายกว่า 230 ล้านบาท ส่วนบรรยากาศภายในงาน ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการจัดงาน มีแฟนพันธุ์แท้ OTOP และประชาชนที่สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ๓) การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปิน OTOP จำนวน 100 ราย ๔) การจัดแสดงและจำหน่ายเสน่ห์ผ้าไทย ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 1 แสนผืน ได้แก่ ผ้าฝ้ายตามโครงการผ้าทออีสานสู่สากล ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าอัตลักษณ์จังหวัด และผ้าชาติพันธุ์ของชาวเขาเผ่าต่างๆ ๕) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านข้างพระตำหนัก 4 ภูมิภาค ๖) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP Signature และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมกว่า 2,000 บูธ เช่น OTOP Classic/ OTOP Premium/ OTOP ของที่ระลึก 76 จังหวัด / OTOP Trader/ OTOP ชวนชิม และ Street Food ซึ่งครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์ โดยมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์” ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ปิดประกาศแสดงให้เห็นที่ผลิตภัณฑ์ด้วย
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บ.ประชารัฐรักสามัคคี ฯลฯ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ต รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดงาน