สรุปประเด็นเศรษฐกิจ-รองนายกฯยืนยันอีกครั้ง เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว-ผู้ใช้Dtac อาจเจอซิมดับ

18

สรุปประเด็นเศรษฐกิจ-รองนายกฯยืนยันอีกครั้ง เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ขณะที่บอร์ดกสทช.ไม่เยียวยาDtac ลูกค้าอาจเจอซิมดับ

รองนายกฯยืนยันเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปในงานการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากว่า ในงานไทยแลนด์โฟกัสซึ่งเป็นงานที่มีนักลงทุนจากที่ต่างๆ มาเข้าร่วมการประชุม มีกว่า 100 กองทุนเข้ามาร่วมงาน ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ประการแรกประเทศไทยกำลังฟื้นขึ้นมา ดัชนีทางเศรษฐกิจทุกตัวดีขึ้นเป็นลำดับ สิ่งเหล่านี้ดีทั้งภาคการส่งออกและภาคการบริโภคทั้งส่วนของเอกชนและประชาชน การสร้างการเติบโตจากภายในทำได้ยากกว่าการสร้างการเติบโตด้วยการส่งออก เพราะการเติบโตด้วยการส่งออกไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งครอบคลุมสู่ประชาชนหมู่มาก 30 กว่าปีที่ผ่านมา การอยู่รอดของประเทศอยู่ที่การเลือกตั้ง ภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจสร้างได้ง่ายที่สุดคือการส่งออก

แก้ปัญหาบัตรคนจนสุดอืด

ปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” มีความล่าช้าในการรูดชำระสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาความยากในการใช้แอปฯ ถุงเงินประชารัฐ เพื่อรับชำระค่าสินค้า ทั้งในส่วนของร้านค้ารายย่อยและผู้ถือบัตร โดยได้เสนอให้ยกเลิกรหัสบัตร 6 หลัก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใช้บัตรทั้งกับร้านค้าและผู้ถือบัตร เหมือนกับที่ผู้ถือบัตรนำบัตรไปใช้รูดผ่านเครื่องรูดบัตรก่อนหน้านี้ ที่ไม่ต้องมีการกดรหัสบัตรยืนยัน และยังได้เสนอให้เพิ่มจำนวนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครเพื่อดาวโหลดแอปฯ และใช้รับชำระเงิน เพื่อแก้ปัญหากรณีที่เจ้าของร้านมีลูกจ้างเป็นผู้รับชำระเงิน แต่เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ได้ ต้องให้เจ้าของร้านเป็นผู้ยืนยันก่อน

เซ็นทรัล” ทุ่มงบ1หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น “จีแลนด์”

บริษัทแกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ (GLAND) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เจริญกฤษเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด 2. บริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด 3. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 4. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ 5. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ ว่ าได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น GLAND รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็น 50.43% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,162,210,458.60 บาท ให้แก่ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 ก.ย.2561 คาดว่าจะทำรายการภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลดเครื่องหมาย H ในวันที่ 12 ก.ย.61

ลูกค้าDTAC 90,000 รายป่วนกสทช.ไม่คุ้มครอง

ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)มีไมติยืนยันไม่เยียวยาบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เพื่อให้ลูกค้าดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม ประกาศ กสทช. เนื่องจากระบบสัมปทานคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยมีจำนวนลูกค้าที่คงเหลือ94,625 รายแบ่งเป็นลูกค้าส่วนบุคคล 60,000 ราย และ ลูกค้าที่ใช้ซิมกับอุปกรณ์ไอโอที (แมชชีน) 34,625 ราย และดีแทคก็ไม่ยอมรายงานว่ามีลูกค้าที่ใช้งานจริง (แอ็คทีฟ ยูสเซอร์) เท่าใด ซึ่งDTAC ต้องโอนเบอร์ลูกค้าสู่แพลตฟอร์มอื่น