โคทม แนะ คลายล็อกพรรคการเมือง แนะ ควรให้หาเสียงได้ด้วย

8

หลังมีคำสั่งคลายล็อก พรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้  “โคทม อารียา”  ออกมาสนับสนุนด้วยความคิดที่ว่า..เพื่อให้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นปกติ แนะ ควรให้หาเสียงได้ด้วย

นายโคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  หลังมีคำสั่งคลายล็อกให้พรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ แต่ก็ยังจำกัดว่าไม่ให้หาเสียง ซึ่งมีประเด็นว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะพรรคการเมืองจำเป็นต้องหาสมาชิกพรรค แสดงนโยบายให้ประชาชนรับรู้ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากคนที่จะมาเป็นสมาชิกพรรค นอกจากชอบพรรคการเมืองนั้นแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องมีความเห็นทางการเมืองใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นไพรมารีโหวต ที่ดูจากคำสั่งแล้วดูเหมือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือตอนนี้แทบจะพูดได้ว่าไม่เอาไพรมารีโหวตแล้ว เปลี่ยนใจแล้ว โดยที่ไม่มีใครรู้เหตุผลเบื้องลึกว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี เพราะทำให้เรื่องต่างๆไม่นิ่ง ตอนแรกบอกให้ทำเพื่อสมาชิกพรรคจะได้มีส่วนร่วม แต่มาตอนหลังบอกว่าทำไม่ทันก็เปลี่ยนใจ คำถามคือเปลี่ยนแล้วสอดรับกับสถานการณ์แค่ไหน

และนี่คือสองประเด็นที่เห็นได้ชัดจากคำสั่งดังกล่าว ซึ่งความจริงควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองหาเสียงได้เลยจะง่ายที่สุด ส่วนจะทำไพรมารีโหวตหรือไม่ ให้เป็นการตัดสินใจของพรรคการเมืองนั้นๆได้หรือไม่ ส่วนที่มีการคลายล็อก ผมคิดว่า เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการปกติแล้ว ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการรวนมาแต่ต้น ดังนั้น หากจะเลือกตั้งก็ต้องให้พรรคเริ่มทำกิจกรรม

ส่วนคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมือง เท่ากับการันตีว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่เลื่อนแล้วหรือไม่นั้น ผมเห็นว่าที่ผ่านมาเลื่อนมาเยอะแล้ว แต่ผมถือว่าเป็นเรื่องดีที่อย่างน้อย ก็มีการพูดออกทาชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นวันที่ 24 ก.พ.ปีหน้า หากเลื่อนความน่าเชื่อถือก็จะลดลงไปอีก