“บิ๊กตู่”นำ ครม. ตรวจราชการ เหนือ อีสาน ใจดี แจกที่ดินทำกิน 3หมื่นไร่

14

นายกฯ นำ ครม.ลงพื้นที่ตรวจราชการ ภาคเหนือตอนล่าง และ ภาคอีสานตอนบน เตรียมจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ รวม 4 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่กว่า 30,000 ไร่ และมอบป่าชุมชนอีก 10 จังหวัด

ช่วงเช้าวันนี้(17 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยใน 4 พื้นที่ รวม 3 จังหวัด เนื้อที่กว่า 30,088 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 380 ราย รวม 491 แปลง

สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้ 2 พื้นที่ แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร จังหวัดเพชรบูรณ์ และสุดท้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชนย์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใน 10 จังหวัด รวม 10 พื้นที่ รวมเนื้อที่กว่า 21,369 ไร่ คือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำพู ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า