ศาลรับฟ้อง!’วัฒนา-กี้ร์’ โกงบ้านเอื้ออาทร

122

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับฟ้องแล้ว “วัฒนา เมืองสุข-อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง” กับพวก คดีโกงบ้านเอื้ออาทร

วานนี้(17ส.ค.) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้าน เอื้ออาทรของการเคหะ แห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข
อายุ 60 ปี อดีต รมว.การพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 และแกนนำ
พรรคเพื่อไทย,นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.),นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้
อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือ เสี่ย
เปี๋ยง จันทร์สกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่,น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บจก. เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง
จำกัด ในความผิด โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้
ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา
83, 86, 91

องค์คณะพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 จึงให้ประทับ รับฟ้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษา
ต่อไป

ขณะเดียวกัน ศาลได้นัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร อีกสำนวน หมายเลขดำ อม.102/2561 ที่
อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง หรือกี้ร์ อายุ 54 ปี อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรัก
ไทย, บริษัท พาสทิญ่าไทย จำกัด, บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พรินซิ
พเทค ไทย จำกัด และ น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน บริษัท ไทย เฉนหยูฯ เป็นจำเลยที่ 1-5
ในความผิดฐานเป็น ผู้สนับสนุนนายวัฒนา อดีต รมว.พม.ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2502 มาตรา 6 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86, 91 ซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้
เช่นเดียวกัน โดยหลังจากนี้ทั้งสองคดีศาล ก็จะได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยต่อไป