กัญชา พืชสมุนไพรวิเศษ รักษาสารพัดโรค แพทย์แผนไทย จี้ ปลดพ้น พรบ.ยาเสพติด

553

กรมการแพทย์แผนไทย เสนอนำกัญชา ออกจาก พรบ.ยาเสพติด เป็นสมุนไพร สามารถรักษา โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ชี้ ไทยเสียโอกาสมานาน เมื่อเปรียบเทียบ กับ สหรัฐอเมริกา ที่นำไปวิจัยจนเกิดประโยชน์มหาศาล

นพ.สุเทพ วัชรปิยานนัท์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ประเทศไทยเสียโอกาสมานานในการนำ กัญชา ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรดั้งเดิมของไทยมาใช้รักษาโรค เนื่องจากมี สรรพคุณต้านทานโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ ความดันโลหิต โดยบันทึกเป็นตำหรับยาสมุนไพรในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังนั้นการที่ประเทศไทยต้องยึดตาม สหประชาชาติ ที่ระบุว่า กัญชา เป็นยาเสพติด ทำให้วงการสาธารณสุขของไทยการเสียโอกาสอย่างมาก ในความเห็นของตนเราต้องมาทบทวนกันใหม่ เพื่อนำกัญชามาพัฒนาแปรรูปเป็นยารักษาโรคได้ และที่สำคัญต้องดำเนินการนำออกมาจาก กฏหมายยาเสพติด

ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่า กัญชา และ ใบกระท่อม ซึ่งเป็นสมุนไพรที่พบมากทางภาคใต้ จะช่วยทำลายและป้องกัน โรคมะเร็ง ไม่ให้ทำลายอวัยวะข้างเคียง โดย สหรัฐอเมริกา ได้นำกัญชาเข้าโครงการวิจัย นำเมล็ดไปเพาะใส่กระถาง ให้เติบโตตามขั้นตอนธรรมชาติ ผ่านการกระบวนการทางเคมี สามารถสกัดสาร แอนตี้ท็อกซินด์ มีฤทธิ์ต้านโรคร้ายหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ในวงการแพทย์ แผนปัจจุบันอย่างมาก

สำหรับประโยชน์ ของ กัญชา บันทึกไว้ ในตำรายาไทยระบุว่า ช่วยทำให้เจริญอาหาร เป็นยาชูกำลัง โดยในทางการแพทย์ได้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยการใช้ผสมในอาหารให้ผู้ป่วยกินซึ่งจะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน กระตุ้นทำให้ กินอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยานอนหลับที่ดีต่อร่างกาย เพราะไม่มีสารเคมีเจือปน ช่วยปรับระดับของฮอร์โมนภายในร่างกายให้มีความสมดุลได้ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกใจเย็นลง ลดการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม