กทม. ประกาศ จัดเก็บ ค่าจอดรถ ถนน 66 สาย

27

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กทม. ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์ทุกประเภท ไม่เว้นมอเตอร์ไซค์ บนถนน 66 สาย ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.61 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วานนี้ (26 ก.ย.) เรื่อง “กำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์” โดยระบุว่า เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนต์ และ อัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ไว้ และให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไป (27 ก.ย.) จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับ รายละเอียดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ในถนน 66 สาย ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ถนนมหาจักร ถนนเจริญกรุง ถนนทรงวาด ถนนพาหุรัด ถนนไมตรีจิตต์ ถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม ถนนประดิพัทธ์ ถนนข้าวสาร ถนนรองเมือง ถนนนครไชยศรี ถนนท่าดินแดง ถนนสารสิน และ ซอยนานา เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท และรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง