หว่านเมล็ด “ปอเทือง” พื้นที่ทหาร อุดรธานี ตั้งเป้า บานสะพรั่ง “วันดินโลก”

172

ผบ.มณฑลทหารบก 24 นำกำลังพล หว่านเมล็ดพันธุ์ “ปอเทือง” ตามแนวทาง พระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ บำรุงรักษา ทรัพยากรดิน และตั้งเป้าให้”ปอเทือง” บานสะพรั่ง เหลือองร่าม ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งตรงกับ”วันดินโลก”

วันนี้(11 ต.ค.) ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานนำกำลังพล และ นักศึกษาวิชาทหาร ปลูกต้นปอเทือง จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 16 ไร่ ให้เหลืองอร่ามทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันดินโลกวันที่ 5 ธันวาคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก

พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการ แก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ต้นปอเทือง เป็นไม้ ในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับปรุงดิน ทรงแนะนำ การทำปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยพืชสดใช้เอง แก้ความเป็นกรด ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพงโดยการหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี

สำหรับต้นปอเทือง จะใช้เวลาเจริญเติบโต ประมาณ 2 เดือน และการปลูกปอเทืองวันนี้ จะทำให้ต้นปอเทืองไปออกดอกเหลืองสะพรั่ง ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม2561 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น”วันดินโลก” เทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน