‘หลาดพญาบังสา’ ตลาดย้อนยุคแห่งเดียว โชว์ของดีเมืองสตูล

311

ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิด จิบกาแฟยามเช้า ที่ ‘หลาดพญาบังสา’ ช่วยให้คนสตูลและไทยทั้งประเทศได้รู้จักตลาดพญาบังสัน ตลาดย้อนยุคแห่งเดียวของจ.สตูลได้มากขึ้น 

หลาดพญาบังสา ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโพ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นตลาดย้อนยุคแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสตูล

ปกติตลาดเปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงบ่ายถึงค่ำ พ่อค้าแม่ค้าจากทุกสารทิศนำอาหารหายาก อาหารโบราณคู่เมืองสตูลมาวางขาย ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรบอด้วยทุ่งนา ป่า และ มีดนตรีสดให้รับฟังกัน

ล่าสุด (11 ตุลาคม)ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ได้ใช้เป็นสถานที่ ‘จัดกาแฟยามเช้า’ มีส่วนราชการร่วมออกร้าน ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนพญาบังสา (หลาดพญาบังสา) มีหน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ช่วยให้ตลาดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และอาจจะพัฒนาเป็นตลาดที่รอบรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 7 วัน