วาระงาน 12 ตุลาคม -พรรคภูมิใจไทย แถลงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายพรรค

17

เวลา 10.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิธีเปิดงาน “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9” (สุดยอดภาพยนตร์ สุดยอดละครโทรทัศน์ สุดยอดเพลง) น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค แถลงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายพรรค ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย

เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล (การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต)

เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพลศึกษา ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 17.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานงานแถลงข่าวสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพน ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ