แม่ทัพภาค3 ระดมทหาร ลอยคอช่วย’ชาวน่าน’

56

แม่ทัพภาค 3 สั่งทหารช่วยชาวน่าน สุดลำบากต้องลอยคอฝ่าน้ำท่วมไปช่วย อาหาร-ยา พร้อม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยจิตอาสาและทีมหน่วยแพทย์ พยาบาลทหาร พร้อมกำลังพล เข้ามาเยี่ยมแจกจ่ายยารักษาโรคและเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่บ้านสวนตาลล่าง วัดวัดสวนตาลล่าง บ้านดอนแก้ว , บ้านดอนศรีเสริม ตำบลในเวียง อำภเอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ได้นำถุงยังชีพมาแจกพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 200 ชุด และได้มีพบปะผู้ป่วย พร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลัง ที่บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จากนั้น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ได้พบปะทหารผ่านศึก ที่บ้านสวนตาลล่าง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ต่อมา เดินทางไปพบผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลัง กำชับให้แพทย์ พยาบาลเข้าดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทีมแพทย์ พยาบาลมาดูแลเป็นช่วงและก็ตามที่ ผู้ป่วยหรือญาติร้องขอ โดยสามารถติดต่อแพทย์พยาบาล ได้ที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

เช่นเดียวกับ พันเอก.ดุษิต ปุระเสาร์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 /รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมกับ พันเอก.จักเรศ ศิริพงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38 /รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 และจิตอาสา 904 เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา , กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หลังถูน้ำท่วมถูกน้ำท่วม ระดับน้ำลดระดับลง โดยเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ บริเวณหน้าวัดหนองบัว และพื้นที่สาธารณะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 สั่งการให้ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดแพทย์ พยาบาล จาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ลงทุกพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งทางน้ำและทางบก ดำเนินการแจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น พร้อม พบปะให้กำลังใจ และจัดมอบอาหารรับประทานแบบง่ายแต่ครบ 5 หมู่ เน้นที่มีวิตามิน และโปรตีน รวมถึงน้ำดื่มสะอาด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองน่าน บ้านดอนแก้ว บ้านสวนตาลล่าง บ้านดอนศรีเสริม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อย่างเร่งด่วน