กทพ.งัดข้อ! BEM ค้านขึ้นค่าทางด่วน เปิดข้อพิพาทรอบใหม่

74

บอร์ด กทพ.เคาะไม่ขึ้นค่าผ่านทางด่วน 1, 2 และ บางปะอิน-ปากเกร็ด หลังคำนวณ CPI ออกมาไม่ถึง 5 บาท ยึดความเห็นอัยการสูงสุด ปัดเศษลง ส่วน BEM ยืนปัดขึ้น คาดเปิดข้อพิพาทอีกเหมือนเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล ผู้ว่าฯ กทพ.เป็นประธาน มีมติรับทราบผลการเจรจาระหว่าง คณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับอัตราค่าผ่านทางกับ บริษัท ทางด่วน และ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ บริษัท ทางด่วนเหนือ จำกัด หรือ NECL ตามสัญญาสัมปทานใน โครงการทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขั้นที่ 1) และ ทางพิเศษศรีรัช (ขั้นที่ 2) ซึ่งจะปรับทุก 5 ปี โดยจะครบกำหนดวันที่ 1 ก.ย. 2561 ส่วน ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จะครบกำหนดวันที่ 1 พ.ย. 2561

โดยที่ประชุมยึดแนวทางปฏิบัติตามความเห็น สำนักงานอัยการสูงสุด ในการคำนวณอัตราค่าผ่านทางตามดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI เดือน มี.ค. 2561 พบว่า ตัวเลขที่ได้ไม่ถึง 5 บาท จึงไม่ถึงเกณฑ์ ที่ต้องปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางด่วนทั้ง 3 เส้นทาง ขัดแย้งกับความเห็นของ ผู้แทนบริษัท BEM และ NECL ซึ่งยืนยันจะ ยึดตามหลักการคำนวณตามแนวทางของบริษัทที่เคยปฏิบัติ เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการปรับอัตราค่าผ่านทางทั้ง 3 เส้นทาง ทั้งนี้ ตามสัญญา สัมปทาน เมื่อเกิดกรณีพิพาทจะต้องนำเรื่องข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหาข้อยุติในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการปรับขึ้นค่าผ่านทาง จะต้องเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ และออกประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่เมื่อไม่มีการปรับค่าผ่านทางในรอบนี้ คณะอนุกรรมการฯ ส่วนหนึ่งจึงเห็นว่าไม่ต้องส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม ดังนั้น บอร์ด กทพ.จึงเห็นชอบให้ทำ หนังสือหารืออัยการสูงสุดเพื่อขอแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

สำหรับอัตราค่าผ่านทางปัจจุบันของทางด่วนขั้นที่ 1 ซึ่งใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 รถ 4 ล้อ 50 บาท รถ 6-10 ล้อ 75 บาท มากกว่า 10 ล้อ 110 บาท ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน C รถ 4 ล้อ 15 บาท รถ 6-10 ล้อ 20 บาท มากกว่า 10 ล้อ 35 บาท ส่วน D รถ 4 ล้อ 25 บาท รถ 6-10 ล้อ 55 บาท มากกว่า 10 ล้อ 75 บาท

บางปะอิน-ปากเกร็ด ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก รถ 4 ล้อ 45 บาท รถ 6-10 ล้อ 100 บาท มากกว่า 10 ล้อ 150 บาท และช่วงเชียงราก-บางไทร รถ 4 ล้อ 10 บาท รถ 6-10 ล้อ 20 บาท มากกว่า 10 ล้อ 30 บาท

สำหรับทางพิเศษที่ กทพ.รับผิดชอบ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) จะยังไม่มีการปรับค่าผ่านทางรถทุกประเภท, ทาง พิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ตาม CPI พบว่าจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางเฉพาะบางด่าน ส่วนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จะปรับอัตราค่า ผ่านทางรถมากกว่า 10 ล้อขึ้นไปในบางด่านเช่นกัน โดยได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อออกประกาศแล้ว