วาระงาน 20 ตุลาคม-นายกฯ กลับจากบรัสเซลส์ หลังประชุมอาเซ็ม

15

เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” ณ ตลาดสามย่าน ซอยจุฬา 26

เวลา 12.00 น.  นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงบัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียมถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ