วาระงาน 26 ตุลาคม-นายกฯเปิดไทยแลนด์เกมโชว์ 2018

14

26 ตุลา-นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนใน ปี 2562 

เวลา  09.30 น.   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนใน ปี 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  (การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต)

เวลา  11.20 น.   รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Estonian Government and Private Sector Sharing on Digital Services ณ ห้อง Function Room ll ชั้น 12 VIE Hotel Bangkok เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เวลา 13.30 น.    นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Game Show 2018  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต /ลงทะเบียนตรวจกล้อง เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าฮอลล์ ชั้น 5) – หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ (อนุญาตช่างภาพ ช่อง 5, ช่อง 11)

เวลา 14.00 น.    รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล