เรื่องเด่น คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่โลกต้องจดจำ : มอบสนามฟุตบอล 100 แห่ง สร้างนักเตะไทย

143

ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ของคุณวิชัย วัฒนประภา ในด้านกีฬา “Sport Power” ได้กำหนด สร้างสนามฟุตบอล 100 แห่ง มูลค่า 200 ล้านบาท

คัดเลือกโรงเรียน 100 แห่งทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

สร้างเป็นสนามหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น ขนาด 33 X 53 เมตร เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้มีสนามมาตรฐานเล่นฟุตบอล

รวมทั้ง จัดกิจกรรม CLINIC FOOTBALL โครงการ KING POWER’S CUP โครงการ FOX HUNT เพื่อวางรากฐานส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนไทย ได้พัฒนาศักยภาพและดึงพลังก้าวสู่การได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพในระดับโลกได้

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการระยะเวลาการส่งมอบสนาม ปีละประมาณ 20 สนาม รวมตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี ที่จะทำต่อเนื่องไปทั่วท้องถิ่นไทย

เป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยสู่เวทีระดับโลก ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา