เรื่องเด่น คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่โลกต้องจดจำ : สุขา-สุขใจ ห้องน้ำสะอาด ส่งเสริมท่องเที่ยว

125

แนวคิดของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ในโครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อสร้างห้องน้ำให้ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว “โครงการสุขาสุขใจ”

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำให้กับ ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในการดูแลและรักษาความสะอาด โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการห้องน้ำสะอาด

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

โดยในปีแรก ได้ก่อสร้างมูลค่า 10 ล้านบาท รวม 70 ห้อง เริ่มต้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ดำเนินการไว้เพื่อประชาชนคนไทย เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศมีมาตรฐานระดับโลก สวยงาม ได้รับคำชื่นชม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ