สุเทพ ต้องใจกว้าง ถูกคนตามแขวะ แนะให้ขึ้นเป็นหัวหน้า รปช.จะดีกว่า

16

“อ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่” มอง”สุเทพ”ถูกด่ากลางวงเดินสายชวนปชช.สมัครสมาชิกพรรครปช. เป็นเรื่องปกติทางการเมือง แนะใจกว้างแล้วประกาศชัดเป็นหัวหน้าพรรคไปเลย เชื่อแม้”ประยุทธ์”มีคนนิยมมากก็ต้องเจอแบบนี้

กรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมพลังประชาชาติไทยถูกต่อว่าในขณะเดินเชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรคว่า ถือเป็นเรื่องปกติในระบบการเลือกตั้งหรือการหาเสียง คงไม่เป็นที่แปลกใจว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ ฉะนั้นนายสุเทพต้องเปิดใจให้กว้างว่าเวลาไปไหนมาไหนย่อมมีคนรักและคนชังในระบอบประชาธิปไตย มันไม่เหมือนระบอบเผด็จที่จะมาบังคับไม่รับฟังความเห็น แต่เชื่อว่านายสุเทพก็คงเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นนักการเมืองอยู่แล้ว เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องปกติและแม้กระทั่งพรรคการเมืองอื่นก็พร้อมที่จะมีทั้งคนสนับสนุนและคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่

แม้กระทั่งในส่วนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯที่มีผู้คนความนิยมมากก็อาจจะถูกกระทำเช่นนี้ได้ เพราะมีคนบางกลุ่มมองว่าเขาทำงานได้ดีประสบความสำเร็จ แต่ขณะเดียวกันมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่พึงพอใจอาจจะด้วยนโยบายก็เป็นไปได้ แต่นั้นเท่ากับว่าถ้าจะมาเล่นการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะเข้ามาสู่กติกาที่อารยชนพึ่งกระทำกัน ฉะนั้นทุกคนแม้จะได้รับความนิยมมากแค่ไหนทั้งพล.อ.ประยุทธ์หรือจะเป็นนายทักษิณชินวัตร ก็จะมีคนที่ไม่ชอบแต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องรับฟังความเห็นต่าง

อย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาต่อว่านายสุเทพนั้นเห็นถึงว่าตอนนี้คนจำนวนหนึ่งเริ่มตระหนักได้ว่าแนวทางที่คิดว่าสามารถมีคนบางกลุ่มมาทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยคนดีมันเป็นไปไม่ได้แล้ว วันนี้เราเห็นผู้คนกว้างขวางขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่มาต่อว่านายสุเทพ แต่เราเห็นคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวก็เริ่มเข้าใจว่าระบอบที่ตนเองสนับสนุนมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ส่วนที่นายสุเทพเคยระบุว่าจะไม่เห็นการเมืองอีกแต่กลับมาสู่การเมืองนั้นเป็นเรื่องที่พูดได้เป็นสิทธิส่วนบุคล แต่มันจะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของตัวเองในทางการเมือง ทั้งนายสุเทพควรมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัว แสดงตัวเป็นหัวหน้าพรรคอย่างชัดเจนไปเลย ด้วยตัวนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าแล้วเพราะเวลาไปไหนมาไหนก็เห็นแต่นายสุเทพ