รัฐศาสตร์ มสธ. วิเคราะห์ สุเทพ เทือกสุบรรณ ศรัทธาทรุด โดนคนต้าน

170

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช วิเคราะห์ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ถูกต่อว่าคาวง ช่วยหาสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย เพราะประชาชนไม่ศรัทธาเหมือนครั้งเคลื่อนไหวกปปส.

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย รองศาสตราจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมพลังประชาชาติไทยแล้วถูกต่อว่าขณะไปเดินเชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกโดยวิเคราะห์ว่า การที่ประชาชนมาต่อว่านั้น จะถูกจ้างมาหรือเป็นเรื่องจริงนั้นไม่มีใครตัดสินได้

แต่สิ่งที่น่าสนคือทำไมวันนี้กระแสความนิยมของนายสุเทพ และพรรคร่วมพลังประชาชาติไทย ที่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่พัฒนามาจากกลุ่มกปปส. มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

หรือว่าวันนี้คนจะไม่ได้มีความเชื่อมั่นเหมือนกับครั้งที่เคลื่อนไหวในกปปส. ซึ่งก็มีหลายปัจจัย คือประการแรกในสมัยกปปส.มีการชูประเด็นปฏิรูปประเทศคนเลยมาการมาร่วมเคลื่อนไหวด้วยจะทำให้แก้ปัญหาของบ้านเมืองได้บ้าง แต่พอเวลาผ่านไป 4ปีแล้วไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การคาดหวังทางการเมืองที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงนั้นไม่ได้ไปด้วยกันดังนั้นจึงทำใหความเชื่อมั่น ความศรัทธาในตัวนายสุเทพลดลง

ประการที่สอง คือในวันนั้นการเคลื่อนไหวกปปส.มีเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งตอนนั้นต้องการต่อต้านนิรโทษกรรมและขับไล่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือกำจัดระบอบทักษิณ แต่สุดท้ายปัจจุบันไม่ได้มีประเด็นดังกล่าวเลย จึงทำให้แรงขับเคลื่อนมันต่างกันจากวันนั้น

และประการที่สามแม้นายสุเทพบอกว่าไม่เล่นการเมือง ไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองแต่สังคมไม่ได้มองเช่นนั้นแล้ว เพราะการที่นายสุเทพมาเกี่ยวข้องกับพรรครปช.แม้จะเป็นการเมืองที่ยังไม่เป็นทางการแต่ก็ถือเป็นการเมือง นั่นจึงส่งผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองของนายสุเทพเองและกระแสความนิยมลดลงไปด้วย