วาระงาน 02 พ.ย.-พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เปิดงานและร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา บุรีรัมย์

41
วาระงานประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 9/2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
–  ก่อนประชุมชมนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ณ โถงตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 13.30 น. นายโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (การแต่งกายช่างภาพชุดสูทสากล)

เวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เวลา 16.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลา 17.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเปิดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

หมายเหตุภารกิจ : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอแผนงานและโครงการ ของเขตตรวจราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมาและสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ตรวจติดตามโครงการอาคารป้องกันตลิ่งลำตะโคงบ้านตะแบง (เขื่อนกันน้ำเซาะ) ระยะที่ 2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 15.45 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาใน ” โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ณ หมู่ที่ 1 บ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์