ส่อง !!! โครงการ”โกลโปรเจคต์”ยุคบังยี ณ.หนองจอก งบฟีฟ่า เหลืออะไรให้ดูต่างหน้าบ้าง?

1224

เปิด “รายการทรัพย์สิน” ส.บอลฯ ยุคบังยี ณ.หนองจอก ขอเงิน “ฟีฟ่า” ผุดศูนย์ฟุตบอลหนองจอก รายการ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ครบม๊ายยย… ? รู้แล้วจะอึ้ง..ตั้งแต่ห้องครัว ยันห้องทำงาน

เปิดเอกสารลับที่แฟนบอลไทยไม่เคยเห็น…สัญญาระหว่าง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถึง บริษัท BNAW Developers Co.,Ltd เรื่อง การจัดหาและติดตั้งและพัฒนาระบบงานตามขอบเขตของสัญญาเรื่องการสรุปราคา การพัฒนาอุปกรณ์ (เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ทางไอที, การพัฒนาถนนทางเข้าและที่จอดรถสำหรับ ที่สำนักกงานใหญ่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น) ภายในศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก

โดยสัญญาฉบับนี้ ถูกส่งให้กับฟีฟ่า เพื่อนำงบในโครงการ โกล โปรเจคต์ มาพัฒนาฟุตบอลไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ลงนามโดย วรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฯ ได้จ้าง บริษัท บี เอ็น เอ ดับบลิว เดเวลอปเปอร์ จำกัด ที่ตนเองเป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น ก่อนจะลาออกและโอนหุ้น ทั้งหมด ให้กับ นาย ชาญ เกียรติศิลปิน เมื่อปี วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ให้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท BNAW Developers Co.,Ltd เลขที่ FAT/WN/001/2009
ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 ระบุว่าเป็นสัญญาการจัดหาและติดตั้งและพัฒนาระบบงานตามขอบเขตของสัญญาเรื่องการสรุปราคา การพัฒนาอุปกรณ์ (เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ทางไอที, การพัฒนาถนนทางเข้าและที่จอดรถสำหรับ ที่ตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น), ไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ้างอิงถึงหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยินดีที่จะมอบสัญญาดังกล่าว ตามข้างต้นให้แก่คุณ เป็นจำนวน 500,000 US โดยอิงตามสัญญา LUMP SUM ตามใบเสนอราคาที่มีการแก้ไขแล้ว และรวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม, การจ่ายภาษีตามที่รัฐบาลตั้งไว้, ค่าประกันภัย และค่าดำเนินการ การจ้างงานตามที่ทำสัญญาไว้

1. สัญญาฉบับนี้จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 และการทำงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนหรือภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553
2. ระยะเวลาการบำรุงรักษาต้องทำตลอดทุก 12 เดือน
3. การรับประกัน : อุปกรณ์และการจ้างงานต้องมีประกันระยะเวลา 12 เดือน
4. ระยะเวลาการดำเนินสิ้นสุดลงใน 6 เดือน
5. กำหนดการชำระเงิน
5.1. ชำระเงินก้อนแรกจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการเซ็นสัญญาในการติดตั้งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และ การพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ
5.2 ชำระเงินเงินก้อนที่สองอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
5.3 ชำระเงินเงินก้อนที่สาม อีก 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อการดำเนินงานผ่านไปครึ่งหนึ่ง ของการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ และเสร็จสิ้นการปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2
5.4 เชำระเงินก้อนสุดท้าย อีก 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง และการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด

6 สัญญาฉบับนี้จะต้องแนบเอกสารควบคู่ภาคผนวก 1 ตามที่แนบมา

เราเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามลำดับ
ขอแสดงความนับถือ

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ลงลายเซ็น วรวีร์ มะกูดี

ในนามของบริษัท BNAW Developers Co.,Ltd เราขอยืนยันและยอมรับสัญญาช้างต้น ตามหนังสือที่ยื่นมา ในวันที่ 15 มกราคม 2553

ลงตราประทับ บริษัท BNAW Developers Co.,Ltd

ภาคผนวก 1
สัญญาสำหรับ

การติดตั้งและพัฒนาระบบในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตงานและราคาที่ตกลงกันไว้

สรุปราคา การพัฒนา และจัดซื้ออุปกรณ์ (เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ไอที และการพัฒนาระบบถนนทางเข้า และ ที่จอดรถ ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย),ไทย

โดย

เจ้าของและผู้พัฒนาระบบการจัดการ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย, สนามกีฬาแห่งชาติ, ประตู 3 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน 10330 กรุงเทพ, ไทย

ถึง

ผู้รับเหมา

บริษัท BNAW Developers Co.,LTD

ตึก ดีเอส ทาวเวอร์ 11, 93 ซอย สุขุมวิท 39 (พบมิตร), คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 026622077 โทรสาร 026622078