วาระงาน 05 พ.ย.-รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯวิษณุ

2

เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดประจำปี 2561
(อนุญาตช่างภาพสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, Thai PBS, TNN 24, Digital TV.1 สังกัด, ช่างภาพนิ่ง 1 สังกัด, ตัวแทนผู้สื่อข่าว ทีวี 1 สังกัด, วิทยุ 1 สังกัด, หนังสือพิมพ์ 1 สังกัด, สำนักข่าวต่างประเทศ ช่างภาพนิ่ง 1 สังกัด, 1 วีดีโอ และช่างภาพสำนักโฆษก/การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต)

เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 14.00 น. คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 14.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 15.00 น. นายจาง ชุนเสียน (Zhang Chunxian) รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 15.30 น. นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (การแต่งกายช่างภาพชุดสูทสากล)

เวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานชมการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” รอบพิเศษโดยรัฐบาล ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ